Árverések

Ferenczi és Társai Végrehajtó Iroda

A végrehajtó – adós nem teljesítése esetén – a lefoglalt ingó-, illetve ingatlanvagyont rendszerint árverésen értékesíti.


A kitűzött árveréseket az MBVK által működtetett elektronikus árverési rendszerben kell megjelentetni.

Ingóságok esetben, ha annak őrzése vagy tárolása biztosított, elektronikus úton történik az árverés. Egyéb esetben a végrehajtó úgynevezett hagyományos árverési hirdetményt tesz közzé, melyen feltüntetésre kerül a helyszíni árverés helye és időpontja. A helyszíni árverés abban az esetben tartható meg, amennyiben a kitűzött ingóság a helyszínen fellelhető. Az üzletrész árverések elektronikus úton történnek. A végrehajtó által kitűzött ingatlanárverések kizárólag elektronikus úton történhetnek.

Az elektronikus árverések nyilvánosak, azonban az árverezők szempontjából a rendszer anonim módon működik. Az árverezők véletlenszerű álneveket kapnak minden egyes árverésre. A nyertes árverező ugyan az árverési jegyzőkönyvben szerepelni fog, azonban az nem nyilvános.


Az árveréseken való részvételhez személyes regisztráció szükséges. A regisztrációnak egyszeri 6.000,- Ft-os díja van, melyet követően az árverési oldalon országos szinten tud árveréseken részt venni. A regisztrációt irodánknál ügyfélfogadási időben tudja elvégezni. Az ügyfélfogadási rendet megtalálja a kapcsolat menüpontnál.

Magányszemélyként történő regisztráláshoz hozza magával az alábbi iratait:
  • - személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány
  • - lakcímkártya
  • - adóazonosítót tartalmazó hatósági igazolvány
  • - 6.000,- Ft készpénz


Szervezetként történő regisztráláshoz - a cég törvényes képviselője - hozza magával az alábbi iratokat:
  • - cégkivonat másolat
  • - aláírási címpéldány
  • - személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány
  • - lakcímkártya
  • - adóazonosítót tartalmazó hatósági igazolvány
  • - 6.000,- Ft készpénz


Cégen kívüli egyéb szervezet esetében cégkivonat másolat és aláírási címpéldány helyett a nyilvántartást vezető szervezet igazolása szükséges a nyilvántartásba vételről.

A regisztráció elvégzéséhez szükséges továbbá telefonszám, illetve működő e-mail cím megadása.

A regisztrációt meghatalmazott útján is el lehet készíteni. A regisztrációhoz adott meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó személyazonosságát igazoló okiratának és lakcímkártyájának okmányazonosítóját, adóazonosító jelét, valamint az ezen okmányokban szereplő, a Vht. 132/E. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt adatait. A szükséges iratok bemutatásának és a Vht. 132/E. § (2) bekezdésében foglalt adatok szolgáltatásának hiányában a regisztráció nem kezdhető meg.

Vht. 132/E. § (2) a) a természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, állampolgársága, személyi azonosítója, adóazonosító jele, személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa és száma, valamint törvényes képviselőjének neve, lakóhelye és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma.

A regisztrációt megelőzően a végrehajtó a Vht. 47/A. § szerinti okmány- és adatellenőrzést a JÜB rendszerben elvégzi.

Vht. 132/E. § (2) a) a természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, állampolgársága, személyi azonosítója, adóazonosító jele, személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa és száma, valamint törvényes képviselőjének neve, lakóhelye és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma.További információ érdekében kérem olvassa át az MBVK EÁR felhasználási szabályzatát, vagy keresse irodánkat ügyfélfogadási időben.